Ιδέες για το Web 3.0
3.0.bmp

Ορισμοί του Web 3.0
http://internet.suite101.com/article.cfm/what_is_web_30
http://www.adslgr.com/forum/archive/index.php/t-235664.html

  • Εικoνικές τρισδιάστατες επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά μνημεία και γεωγραφικούς προορισμούς, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με άτομα που βρίσκονται σε αυτά τα μέρη.
  • Δυνατότητα αναζήτησης συνδυασμένων πληροφοριών.
  • Το Web 3.0 είναι η εξέλιξη του Web 2.0. Μερικοί εμπειρογνώμονες Διαδικτύου θεωρούν ότι η επόμενη γενεά του Ιστού — Ιστός 3.0(Web 3.0) — θα κάνει την αναζήτηση των ανθρώπων στο διαδίκτυο πιο εύκολη και γρήγορη. Αντί των πολλαπλάσιων αναζητήσεων, οι άνθρωποι θα δακτυλογραφούν μια σύνθετη πρόταση ή δύο στη μηχανή αναζήτησης Web 3.0, και το Web 3.0 θα κάνει τα υπόλοιπα.
  • Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να δακτυλογραφούν «εγώ θέλω να δω μια αστεία ταινία στον κινηματογράφο και να φάω έπειτα σε ένα καλό μεξικάνικο εστιατόριο. Ποιές είναι οι επιλογές μου;» Το Web 3.0, η μηχανή αναζήτησης , θα ψάξει στο Διαδίκτυο για όλες τις πιθανές απαντήσεις, και θα οργανώσει έπειτα τα αποτελέσματα.
  • Ακόμα, οι εμπειρογνώμονες Διαδικτύου σκέφτονται ότι ο Ιστός 3.0 (Web 3.0) πρόκειται να είναι όπως την κατοχή ενός προσωπικού βοηθού που ξέρει σχεδόν τα πάντα για μας και μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για το διαδίκτυο για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση.
  • Πολλοί συγκρίνουν τον Ιστό 3.0 (Web 3.0) με μια γιγαντιαία βάση δεδομένων. Ενώ ο Ιστός 2.0 (Web 2.0) χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να κάνει τις συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ο Ιστός 3.0 θα χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο για να κάνει τις συνδέσεις με τις πληροφορίες.(Σοφία Καραολή)
  • Το Web 3.0 μπορεί να καταλάβει και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ανθρώπων συνδυάζοντας όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στο Web. Με το Web 3.0 μπορείς να είσαι πιο ακριβής για το τι ψάχνεις και έτσι το βρίσκεις και πιο γρήγορα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επόμενη ιστοσελίδα. http://internet.suite101.com/article.cfm/what_is_web_30 (Παθιάκη Μαρία)
  • * Παρακάτω φαίνεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας των δυνατοτήτων του Web 1.0, του Web 2.0 και του Web 3.0:

Web 1.0

“The mostly read only web”
Focused on companies
Home pages
Owning content
HTML, portals
Web forms
Directories (taxonomy)
Netscape
Pages views
Advertising

Web 2.0
“The wildly read-write web”
Focused on communities
Blogs
Sharing content
XML, RSS
Web applications
Tagging (folksonomy)
Google
Cost per click
Rich media, viral

Web 3.0
“The portable personal web”
Focused on the individual
Lifestream
Consolidating dynamic content
The semantic web
Widgets, drag & drop mashups
User behavior
iGoogle, NetVibes
User engagement
Advertainment
(Ιωάννα Μαρασλή)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License